Programma

Krievu valodas saglabāšana un izplatīšana

Atbalsts jaunajiem autoru literatūras lokiem
Jaunu un profesionālu rakstnieku un dzejnieku grāmatu publicēšana
Krievu valodas kursu organizēšana
Atbalsts jaunajiem skolotājiem, kuri plāno strādāt mazākumtautību skolās
Grāmatu apmaiņa starp pilsoņiem
Atbalsts krievu bibliotēkām

Atbalstīt kultūras projektus

Koordinācija un līdzdalība Krievijas kultūras dienu pasākumos Latvijā
Vēsturiskas un kultūras izstādes
Atbalsts pazīstamiem (nozīmīgiem) kultūras darbiniekiem
Patronu piešķiršana par lielāko ieguldījumu kultūras attīstībā (katru gadu)
Labdarības pasākumu organizēšana, kuru mērķis ir veicināt kultūru
Studentu teātra atbalsts
Dažādu vēstures un kultūras konferenču organizēšana

Atbalsts bērnu mūzikas, deju, mākslas un sporta iespējām

Palīdziet krievu bērnudārziem un skolām
Atbalsts tematiskajām bērnu studijām un izvēles priekšmetiem krievu skolās

Veicināt Baltijas valstu vēstures izpēti un popularizēšanu

Palīdzība zinātnisko publikāciju publicēšanā par Baltijas valstu vēsturi
Palīdzība popularizēt vietējās valodas vēsturi
Dotāciju piešķiršana multikulturāliem pētījumiem Baltijas valstīs
Vēsturisku pieminekļu uzstādīšana / atjaunošana
Kultūras un vēstures mantojuma vākšana un saglabāšana (periodisko izdevumu arhīvs, veco publikāciju bibliotēka utt.), Kam sekojoša piekļuve plašai sabiedrībai

Brīvprātīgo organizācijas izveide

2012. gada maijā no entuziastu grupas tika izveidota jauniešu brīvprātīgo kustība – alianse, kuras mērķi bija:
• palīdzība un palīdzība brīvprātīgo organizācijām to mērķu un mērķu sasniegšanā;
• brīvprātīgo (brīvprātīgo) aktivitāšu ideju un principu izplatīšana iedzīvotāju vidū;
• iegūt vajadzīgo pieredzi un prasmes, lai īstenotu savas idejas un projektus. Vairāk par aliansi